National Board of Tourism

НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 268 / 13 ЯНУАРИ 2023

NBT UNWTO logo

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 7 – 13 януари 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 268 / 13 ЯНУАРИ 2023 г.

Exit mobile version