National Board of Tourism

НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 266 / 23 ДЕКЕМВРИ 2022

NBT UNWTO logo

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 17 – 23 декември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 266 / 23 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Exit mobile version