National Board of Tourism

НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 263 / 2 ДЕКЕМВРИ 2022

UNWTO NBT

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 26 ноември – 2 декември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 263 / 2 ДЕКЕМВРИ г.

Exit mobile version