National Board of Tourism

НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 252 / 16 СЕПТЕМВРИ 2022

UNWTO NBT

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 10 – 16 септември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на предстоящите предсрочни избори в България, отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 252 / 16 СЕПТЕМВРИ г.

Exit mobile version