National Board of Tourism

НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 250 / 2 СЕПТЕМВРИ 2022

UNWTO NBT

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 август – 2 септември 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на променящата се пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 250 / 2 СЕПТЕМВРИ г.

Exit mobile version