National Board of Tourism

НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 249 / 26 АВГУСТ 2022

UNWTO NBT

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 20 – 26 август 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на променящата се пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 249 / 26 АВГУСТ 2022 г.

Exit mobile version