НБТ настоява за работна среща с представители на ръководствата на парламентарните групи

Писмо от Националния борд по туризъм относно необходимостта от провеждане на работна среща с представители на ръководствата на парламентарните групи, на която да бъдат обсъдени спешни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия, което беше внесено в Народното събрание на 23 юли 2021 г.

В писмото е отправено предложение за провеждане на работна среща при първа възможност между представители на ръководствата на парламентарните групи, членове на Националния борд по туризъм и партньорите от Българската туристическа камара, на която да бъдат обсъдени три належащи въпроси, а именно:

1. Спешно създаване на механизъм за подготовка и включване на проекти в подкрепа на сектор Туризъм в Плана за възстановяване и устойчивост.

В последната версия, публикувана на 21.07.21 г., думата „Туризъм“ се среща абстрактно само на пет места. Един от най-тежко засегнатите сектори от пандемията COVID-19 не е включен в нито един проект от национално значение и в нито една реформа, каквито са повече от необходими.

2. Спешно въвеждане на стимули за насърчаване и на позитивна и ефективна ваксинационна кампания в България.

От НБТ предлагаме предоставянето на иднивидуални ваучери или дебитна карта на стойност 50 лв. за всеки ваксиниран български гражданин, която да бъде използвана в ресторанти и хотели, като по този начин туризмът се явява инструмент за постигане на здравна превенция и за повишаване на потреблението.

3. Спешно решаване на въпроса на неравноправното третиране на браншови организации от ОКУП Профон и ОКУП Музикаутор чрез Изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПС).

Подчертаваме, че ние безусловно ценим труда на българските творци, но считаме че именно техният интерес и работа се използват като разменна монета с нечисти интереси, като тази несправедливост е толерирана с години и настояваме да бъде прекратена. Ние държим на равнопоставеност и право на избор на всеки от нашите членове да прецени и избере през коя организация ще плаща дължимите суми за авторски права.

Националният борд по туризъм представлява обединения интерес на крупните инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. НБТ е конструктивен партньор на Министерството на туризма и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в Република България.

НБТ е най-голямата работодателска организация в сектор Туризъм и е член на АИКБ, БТПП, БСК, КРИП и „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“, както и на UNWTO, Световната туристическа организация към ООН.