лого НТБ с IHRA & UNWTO

НБТ инициира среща с НАП и представители на туристическия бранш

По инициатива на Националния борд по туризъм (НБТ) се проведе среща с НАП и представители на туристическия бранш, със съдействието на Министерството на туризма.

В изпълнение на своите ангажименти НБТ се обърна към Министерството на туризма за провеждане на работна среща с НАП, във връзка с Наредба № 18 на НАП за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Работната среща се проведе на 12 март 2019 г. На нея присъстваха изпълнителният директор на НБТ д-р Полина Карастоянова, мениджъри на хотели от членовете на НБТ, както и представители на други неправителствени организации от туристическия бранш.