Националният борд по туризъм с предложение за спешни мерки в туристическата индустрия

На 20 април 2021 г. Националният борд по туризъм (НБТ) депозира в Народното събрание (НС) писмо на вниманието на Председателя на НС и Председателите на парламентарните групи относно необходимостта от приемане на спешни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия.

Най-важният въпрос за НБТ е да се намери възможност в Националния план по механизма за възстановяване и устойчивост, който България ще представи в Европейската комисия, да бъдат включени проекти за подпомагане на българския туристически сектор. Както досега, така и занапред НБТ потвърждава готовността за участие в този процес с необходимата професионална експертиза.

В писмото се предлага провеждане на работна среща при първа възможност с представители на ръководствата на парламентарните групи, на която да бъдат обсъдени спешни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия.

НБТ очаква и непосредственото сформиране на Комисията по икономическа политика и туризъм в 45-то НС, която може да разгледа и придвижи в съответствие с нормативната уредба и правилника на работа обсъдените предложения.

НБТ представлява обединения интерес на крупните инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката и е най-голямата работодателска организация в сектор Туризъм и е член на АИКБ, БТПП, БСК, КРИП и „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“, както и на UNWTO, Световната туристическа организация към ООН.

НБТ е конструктивен партньор на Министерството на туризма и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в Република България.