National Board of Tourism

Националният борд по туризъм продължава срещите с политическите партии

Националният борд по туризъм (НБТ), най-голямата работодателска организация в сектор Туризъм, член на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO), продължава срещите с ръководствата на политичските партии преди парламентарните избори. Целта е да бъдат обсъдени основните тези за развитието на туризма в България в следващото управление.

НБТ представя своята програма за стабилизиране, модернизиране и устойчиво развитие на туризма, която включва четири водещи политики, а именно: зелени политики, дигитални политики, инвестиционни политики и институционални политики.

От организацията вече са се срещнали с „Движението за права и свободи“, коалиция „БСП за България“ и ПП „Има такъв народ“. Предстоят и срещи с ПП „ГЕРБ“, Обединение „Демократична България“, ГП „Изправи се – Мутри вън“ и ПП „ВМРО“.

Програмата на НБТ е озаглавена „Стабилизиране, модернизиране и устойчиво развитие на туризма в България“. Тя ще бъде осъществена чрез следните политики:

  1. Зелени политики – трансформация на българския туристически продукт на базата на чиста природа, чиста вода, чиста храна, чиста енергия, което предполага създаването на цялостно нова концепция.
  2. Дигитални политики – трансформация на модела на комуникация и повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт чрез изработване на адекватни платформи, което предполага създаването на цялостно нова концепция.
  3. Инвестиционни политики – финансиране на ключови икономически проекти, свързани с туристическия сектор от европейските средства, заложени в Плана за възстановяване и развитие, както и в следващия програмен период 2021-2027 г.
  4. Институционални политики – реформа в модела на управление в сектор „Туризъм“, която включва: разширяване на функциите и правомощията на Министерството на туризма за ефективно управление на публичната държавна собственост (природни забележителности, археологически находки, културно-историческо наследство и т.н.), увеличаване на бюджета и укрепване на административния капацитет.

Освен това се предвижда изработване на нов стратегически документ 2020-2030 за развитието на туризма в България в контекста на преодоляване на пандемията COVID-19 и свързаните с нея икономически щети (2021-2025 г.), както и на модерен национален туристически бранд за успешното позициониране на България на международните туристически пазари след кризата. Националният борд по туризъм си поставя за цел създаването на единна представителна организация на туристическия бизнес чрез Закона за туризма. Отделно да бъде основана специализирана национална туристическа организация за осъществяване на международен маркетинг и реклама. Бордът иска възможност за ползване на ваучери за туризъм от всеки български гражданин, което да гарантира социална равнопоставеност, оздравяване на туристическия сектор и свързаните с него отрасли, приходи в бюджета, в данъчната система и в БВП на страната.

Организацията настоява за въвеждане на механизъм за издаване на електронни визи и на международната пактика за поставяне на визи „on arrival“ на граничните пунктове за пътувания с цел туризъм на граждани от Руската Федерация и Република Турция, които са ключови туристически пазари за България.

Exit mobile version