National Board of Tourism

Националният борд по туризъм предлага служителите в сектор Туризъм да бъдат включени приоритетно в националния ваксинационен план

Националният борд по туризъм депозира на 19 януари 2021 г. писмо на вниманието на г-жа Марияна Николова, Вицепремиер и Министър на туризма, с копие до проф. Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването и до проф. Красимир Гигов, Председател на Националния ваксинационен щаб, относно необходимостта служителите в сектор Туризъм (рецепционисти, камериерки, сервитьори, готвачи, част от наземния персонал на летищата София, Варна и Бургас и др.) да бъдат включени приоритетно в националния ваксинационен план преди старта на летния туристически сезон.

Прилагаме текста на писмото:

Уважаема г-жо Вицепремиер и Министър на туризма,
Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми проф. Гигов,

Обръщаме се към Вас от името на Националния борд по туризъм относно необходимостта служителите в сектор Туризъм (рецепционисти, камериерки, сервитьори,
готвачи, част от наземния персонал на летищата София, Варна и Бургас и др.) да бъдат включени приоритетно в националния ваксинационен план преди старта на летния туристически сезон.

Считаме за особено важно това предложение да бъде реализирано с оглед осигуряване от една страна на безопасност и сигурност на служителите в сектора, които поради характера на своята дейност контактуват с множество хора и са пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19, а от друга страна подобно решение ще създаде сериозно конкурентно предимство за България в международната ни комунакация като безопасна и сигурна дестинация.

С уважение,
Красимир Гергов, Председател на УС на НБТ

Д-р Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ

Exit mobile version