UNWTO NBT

Националният борд по туризъм предлага създаването на електронна платформа за издаване на туристически визи

На 4 февруари 2021 г. Националният борд по туризъм (НБТ) изпрати писмо до министъра на туризма г-н Христо Проданов и зам.-министъра г-жа Мариела Модева, в което предлага оптимизация по отношение на издаването на туристически визи за България. В писмото се посочват следните основни предложения:

На първо място НБТ предлага създаването на електронна платформа за подаване на визов формуляр.

Кризата COVID-19 допринесе за създаването на много платформи за предоставяне на информация относно предстоящи пътувания, в които се съдържа голям брой лична информация за пътуващия. Базирайки се на този опит е възможно създаването на онлайн платформа за подаване на заявление за виза за България, като по този начин ще се облекчи както работата на дипломатическите представителства, така и процесът, през който преминава всеки гражданин на трета страна, кандидатстващ за виза.

Като втора стъпка НБТ настоява да се засили сътрудничеството между МВнР на страните на ЕС при издаване на визи.

В сила е споразумение на страните членки на ЕС, в което се дава възможност на страна, която няма дипломатическо представителство в определена трета такава, да използва мисията на друга страна членка за извършване на консулски и визови услуги. Ако МВнР на България използва тази спогодба, ще може да разшири достъпа на граждани, нуждаещи се от български визи, в страни, в които липсва наше дипломатическо представителство. По този начин значително ще се облекчи процедурата по подаване и получаване на български визи.

На трето място НБТ предлага да се започне издаването на многократни визи с голям срок.

Още през 2007-а година се създаде нормативната база, кандидатстващи граждани на трети страни, да получават двегодишни многократни входни визи. Европейският регламент разрешава издаването на до петгодишни многократни входни визи. Ако България възприеме този подход, ще облекчи работата на дипломатическите ни представителства и ще намали значително потока на кандидати за визи, които в следващите 5 години ще могат да посещават страната безпрепятствено.
Националният борд по туризъм предлага още възможност кандидатът за виза да заплаща съответната такса с банкова карта.

До момента дипломатическите мисии на България не приемат плащания с банкови карти и не разполагат с ПОС терминали. Всички заплащания за консулски и визови услуги са възможни само в определена валута (понякога не и местната) и в брой. Създаването на възможност за плащане с банкова карта ще облекчи неимоверно работата на дипломатическите представителства, а и ще бъде прекрасна добавка към създаването на онлайн услугата.

Глобалната тенденция при закупуване на туристически пакет е за съкращаване на времето между покупката и реализацията му (т.нар. booking window). Все по-търсени стават записванията в последната минута (т.нар. last minute bookings), което от своя страна е допълнителна пречка пред пътуванията от страни извън Европа поради невъзможността за подаване и получаване на виза в този кратък срок.

Представените предложения на Националния борд по туризъм ще съкратят времето и ще облекчат процедурите за издаване на визи, което от своя страна ще увеличи чувствително туристопотока към страната ни.