Националният борд по туризъм предлага институционално взаимодействие с Министерството на туризма и Министерството на транспорта и съобщенията

Националният борд по туризъм (НБТ) изпрати писмо до Министъра на туризма Христо Проданов и Министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев с предложение за провеждане на работна среща и за институционално взаимодействие.

НБТ изразява своята готовност за институционално взаимодействие във всички аспекти в секторите Туризъм и Транспорт и за провеждане на работна среща, фокусирана върху следните актуални въпроси:

1. Във връзка с предстоящата визита на Министър-председателя г-н Кирил Петков в Република Северна Македония считаме за ключово важно в рамките на двустранните преговори да бъде обсъдена възможността за създаване на общ туристически продукт между нашите две страни. Бихме искали да предложим планиране на съвместни бизнес форуми в София и Скопие, на които да бъдат изработени специални оферти за туристите от двете страни, а също и нова туристическа платформа, подготвена за международните борси през 2022 г., както и за далечните пазари като Китай, Индия, САЩ и др.

Именно тези съвместни инициативи и бизнес отношения обуславят и необходимостта от редовна самолетна линия София-Скопие.

Важно е да подчертаем, че за положителното развитие на тези намерения следва спешно да бъде изготвена и реализирана професионална комуникационна кампания в медиите с участието на авторитетни личности от деловите и академичните среди.

2. Обсъждане на дългосрочни проекти от стратегическо значение като изграждане на автомагистрала „Черно море“, концесиониране на летище Балчик, модернизиране на ЖП транспорта за туристически и бизнес пътувания и други инфраструктурни възможности, чрез които да се повиши конкурентоспособността на България като инвестиционна и туристическа дестинация.

Националният борд по туризъм е най-голямата работодателска организация в сектор Туризъм и е конструктивен партньор на институциите, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в Република България.

НБТ е член на АИКБ, БТПП, БСК, КРИБ и на „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и е единствената българска организация, член на UNWTO, Световната туристическа организация към ООН.