Националният борд по туризъм подкрепя ресторантьорския бранш

Националният борд по туризъм (НБТ) изразява в Декларация подкрепа на ресторантьорския бранш, обявена на 21 януари 2021 г.

Представяме пълния тест на Декларацията за подкрепа:

Във връзка с високата степен на несигурност за туристическия бизнес, Националният борд по туризъм изразява пълна съпричастност към притесненията и затрудненията на нашите партньори от ресторантьорския бранш – Българската асоциация на заведенията (БАЗ), асоцииран член на НБТ, и Сдружението на заведенията в България.

Без съмнение липсата на предсказуемост относно предстоящите решения създава огромно напрежение за всички, както в професионален, така и в личен план.
В цялостната публична комуникация на НБТ досега ясно сме подчертавали подкрепата си към здравните власти и компетентните органи в усилията им за справяне с COVID-19, но също така обръщаме внимание и за необходимостта от конкретни ангажименти за спасяване на бизнеса, тъй като различните мерки, които бяха предприети, са в по-голямата си част социални и не особено логични и ефективни, в резултат на което нито „отворените“ дейности от туристическия сектор работят нормално, нито „затворените“ биват адекватно компенсирани.

Този извод се налага още по-осезаемо за функционирането на градските хотели, новостартиралите през изминалата година хотели и ресторанти, както и към специфичните предпоставки за планиране и управление на конгресния туризъм.

В началото на 2021 година е очевидно, че процесите, свързани с преодоляването на пандемията, са все още несигурни, затова на дневен ред е формулирането на нов антикризисен план с ясни финансово-икономически параметри, насочени директно към инвеститорите и предприемачите.