NBT UNWTO logo

Националният борд по туризъм подкрепя номинацията на д-р Мартин Захариев за Министър на туризма на Република България

Националният борд по туризъм има честта да изрази удовлетворението и подкрепата на членовете на организацията във връзка с номинацията на д-р Мартин Захариев за Министър на Туризма на Република България.

За всички нас поканата към д-р Мартин Захариев е признание, както за неговите лични и професионални качества, изключителен капацитет и ерудиция, така и за авторитета на Националния борд по туризъм, най-голямата работодателска организация в сектора и асоцииран член на Световната Организация по Туризъм към ООН / UNWTO.

Уверени сме, че България има нужда не само от редовно правителство и стабилност, но и от способен управленски екип, който да си поставя амбициозни цели и да постига ефективни резултати в интерес на развитието на българското общество.

Пожелаваме успех на нашия уважаван колега и скъп приятел Мартин Захариев в предстоящото гласуване в Народното събрание на проекто-състава за правителство на кандидата за Министър-председател проф. Николай Габровски!