НБТ UNWTO

Националният борд по туризъм и водещи сдружения в сектора апелират служебният министър на туризма да извърши проверка на изразходваните във ведомството средства

Националният борд по туризъм и други туристически сдружения призовават в отворено писмо служебния министър на туризма Евтим Милошев да извърши проверка на дейността на министерството по време на кабинета „Денков“, а ако прецени – и преди това.

Призивът е „с оглед на всичко, случващо се през последните месеци и съмненията ни, че държавни средства са изразходвани, ако не неправомерно, то поне нецелесъобразно“.

Отвореното писмо е подписано от представители на Националния борд по туризъм, Българската туристическа камара, Българската асоциация за туризъм, Обединение „Бъдеще за туризма“, Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията до министър Милошев.

Сдруженията апелират да се направи ревизия, която да установи: как са изразходвани средствата за реклама на българския туризъм и за реклама на Черноморските общини, какви и как са сключвани договори с фирми и физически лица, как са изразходвани средствата за организиране на събития, какви средства са предоставяни на браншови организации и кои са те, какви са били изразходваните средства за командировки, пътувания, хотели и какъв е бил обемът на делегациите, какви средства са похарчени за подаръци и рекламни материали, както и какви са раздаваните бонуси на служители и „най-вече на политическия кабинет“.

Считаме, че подобна проверка е задължителна, за да се изясни доколко парите на българския данъкоплатец са изразходвани правилно, целесъобразно и законно, пишат сдруженията в писмото си. Според тях „широко прокламираната „Черноморска програма“ по същество е директно субсидиране на тесен кръг от частни интереси с пари от държавния бюджет, а общините се използват като „пощенска кутия“, за да ги преразпределят към фирми, свързани с крайните получатели“. Затова от сдруженията настояват документацията по тази програма да бъде проверена от Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата.

Организациите апелират също министър Евтим Милошев да не подписва подготвените от предишното ръководство на министерството нови процедури, преди да проведе обществено обсъждане с бранша за определяне на критериите и целите, които ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт.

В писмото си организациите изразяват увереност, че служебното ръководство на Министерството на туризма ще се отнесе отговорно към техния призив и се надяват, че ще успее да помогне за спокоен и успешен летен сезон.

Пълният текст на отвореното писмо:

С оглед на всичко, случващо се през последните месеци и съмненията ни, че държавни средства са изразходвани, ако не неправомерно, то поне нецелесъобразно се обръщаме към служебния министър на туризма Евтим Милошев с призив да извърши проверка на дейността на министерството по време на кабинета „Денков“. Ако министърът прецени и преди това.

Апелираме да се направи ревизия, която да установи:
– Как са изразходвани средствата за реклама на българския туризъм
– Как са изразходвани средства за реклама на Черноморските общини
– Какви и как са сключвани договори с фирми и физически лица
– Как са изразходвани средствата за организиране на събития
– Какви средства са предоставяни на браншови организации и кои са те
– Какви изразходените средства за командировки, пътувания, хотели и какъв е бил обемът на делегациите
– Какви средства са изразходвани за подаръци и рекламни материали
– Какви са раздаваните бонуси на служители и най-вече политически кабинет

Считаме, че подобна проверка е задължителна, за да се изясни до колко парите на българския данъкоплатец са изразходвани правилно, целесъобразно и законно.
Широко прокламираната “Черноморска програма” по същество е директно субсидиране на тесен кръг от частни интереси с пари от държавния бюджет, а общините се използват като “пощенска кутия”, за да ги преразпределят към фирми свързани с крайните получатели.

Затова настояваме документацията по тази програма да бъде проверена от АОП, АДФИ и Сметната Палата.

Апелираме също Министър Евтим Милошев да не подписва подготвените от предишното ръководство на МТ нови процедури, преди да проведе обществено обсъждане с бранша за определяне на критерии и цели, които ще допринесат за повишаване на конкурентноспособността на българския туристически продукт.

Ние, долуподписаните организации вярваме, че служебното ръководство на министерството на туризма ще се отнесе отговорно към нашия призив и изразяваме надежда, че ще успее да помогне за спокоен и успешен летен сезон.

С уважение:

Национален Борд по Туризъм
Българска Туристическа Камара
Българска асоциация за туризъм
Обединение „Бъдеще за туризма
Сдружението на Заведенията в България
Българската Асоциация на Заведенията