Националният борд по туризъм е за въвеждане на зелен сертификат и провеждане на професионална комуникационна кампания в подкрепа на ваксинацията

Националният борд по туризъм (НБТ) изпрати писмо до Министъра на туризма Христо Проданов, Министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова и Председателя на Комисията по туризъм в 47-о НС Илин Димитров, в което изразява готовност за институционално взаимодействие във всички аспекти, засягащи туристическия сектор, както и за провеждане на работна среща по следните актуални въпроси:

• Въвеждане на зелен сертификат за всички български и чуждестранни граждани и съответно за всички публични дейности и услуги.
За да има реален здравен ефект и, за да се избегне противопоставянето между отделните субекти и сектори, изискването за зелен сертификат трябва да важи за всички, които имат отношение към събирането на хора – държавна администрация, МОЛ-ове, нехранителни магазини с площ над 200 кв.м., спортни събития и др.

• Провеждане на професионална комуникационна кампания в подкрепа на ваксинацията.
Организиране на целенасочена позитивна рекламна кампания, в която да бъдат ангажирани влиятелни фигури от различни сфери на обществения живот. Тя би могла да се обвърже с въвеждане на стимули за ваксинация за всички български граждани чрез издаване на ваучери на стойност 75 лв. за определен кратък период от време, с цел да се постигне по-бързо желания резултат. Повишаването на ваксинацията ще подпомогне пряко както зимния, така и предстоящия летен сезон и ще допринесе за привличане на чуждестранни туристи и инвестиции.

Националният борд по туризъм е най-голямата работодателска организация в сектор Туризъм и е конструктивен партньор на институциите, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в Република България.

НБТ е член на АИКБ, БТПП, БСК, КРИБ и на „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и е единствената българска организация, член на UNWTO, Световната туристическа организация към ООН.