НБТ UNWTO

Националният борд по туризъм е партньор на международната кампания за устойчив туризъм „Better Hospitality Initiative“

Националният борд по туризъм е партньор на международната кампания за устойчив туризъм „Better Hospitality Initiative“. Тя е организирана от „Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН“, заедно с мрежите на други над 15 страни. В кампанията ще се включат хотелиери от Европа, Африка, Азия и Южна Америка, световни лидери в туристическия бизнес, международни финансови организации и др.

„Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН“ представлява най-голямата световна инициатива за корпоративна устойчивост към ООН, обединява на местно ниво отговорни компании и има разпознаваем облик и създадени колективни проекти с обществена значимост, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Хотелиерският бизнес е гръбнакът на туризма, като секторът трябва да намали емисиите на парникови газове на стая с около две трети до 2030 г. и с 90% до 2050 г., за да се съобрази с глобалните цели за изменението на климата. Освен това хотелите по света са особено чувствителни от въздействието на изменението на климата породени от увеличаване на светкавичните бури, недостигът на вода или покачване на морското равнище.
Инициативата „Better Hospitality Initiative” подкрепя трансформацията на сектора към въглеродна неутралност, мотивира, дава възможност и подкрепя вземащите решения компании, притежаващи, инвестиращи в или управляващи хотели, във връзка с декарбонизирането и устойчивото трансформиране на индустрията чрез:
1. споделяне на информация и умения сред вземащите решения в сектора,
2. взаимно подпомагане и обучение между участниците в туристическия сектор,
3. създаване на осезаеми стимули за компаниите да планират и прилагат конкретни мерки.

Кампанията ще бъде организирана под формата на онлайн обучения, в които участие ще вземат и световни лидери в туристическия сектор, както и компании като: EarthCheck, Международната финансова корпорация (част от групата на Световната банка), It Must Be NOW, Science Based Targets Initiative, the Sustainable Hospitality Alliance, Tripadvisor и др.

Всеки участник ще получи сертификат за завършен курс, издаден от UN Global Compact Leading Local Networks for Sustainable Tourism и ще има възможност да спечели Better Hospitality Award (BHA) – награда, която дава възможност да получаване на подкрепа за създаване/реализация на устойчив проект или стратегия.

Регистрация за безплатната откриваща сесия: https://www.globalcompact.ch/event-details/BHI-opening-session-en/form

Ще се радваме, ако вие и/или вашият хотел се включите в инициативата.