НБТ Общо събрание
Източник и снимка: НБТ

Национален борд по туризъм проведе Общо събрание

Сдружение с нестопанска цел „Национален борд по туризъм” (НБТ) проведе редовно годишно Общо събрание на сдружението на 18 февруари 2021 г. в гр. София, ул. „Оборище“ № 5, залата на Галерия Оборище 5, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишен дoклад за дейността на сдружението за oтчетната 2020 г.;
2. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.;
3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2021 г.;
4. Приемане на бюджет за финансовата 2021 г.;
5. Промени в Устава на НБТ;
6. Промени в състава на Управителния съвет;
7. Промени в състава на Контролния съвет;
8. Разни.

На събранието бяха приети следните нови членове на сдружението, а именно:

  • „Шарлопов груп“ ЕАД;
  • Апартхотел Лъки Банско СПА § Релакс;
  • „Т. Трендафилов“ ЕООД;
  • Българска асоциация на професионалните готвачи (БАПГ);
  • г-н Венцислав Рангелов.

Също така, бяха избрани и следните нови членове на Управителния съвет на НБТ:

  • г-н Христо Тодоров – Изпълнителен директор на „България Еър“ ЕАД;
  • г-н Ангел Палийски – Изпълнителен директор на „Амадеус – Ей Си Джи“.