Ангелкова НБТ министър Ангелкова и членове на НБТ
Източник и снимка: НБТ

Национален борд по туризъм проведе Общо събрание на Управителния съвет на 31 януари 2019 г.

Сдружение Национален борд по туризъм (НБТ) проведе Общо събрание на Управителния съвет на 31 януари 2019 г. от 11:00 ч., в гр. София, ул. „Оборище“ № 19, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружението за 2018 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.
  3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2019 г.
  4. Приемане на бюджет за финансовата 2019 г.
  5. Промени в Устава на НБТ.
  6. Промени в състава на Управителния съвет и на Контролния съвет на НБТ.
  7. Разни.

Общото събрание се проведе при събран кворум и приъствие на 25 члена на НБТ или упълномощени техни представители.

Изпълнителният директор на НБТ г-жа Полина Карастоянова представи Годишен отчет за дейността на сдружението за 2018 г., който бе приет единодушно, без въздържали се или против. Г-жа Карастоянова запозна членовете на НБТ с проекта за годишна програма за дейността на НБТ за 2019 г.

Зам.-председателят на НБТ г-н Мартин Захариев представи годишен финансов отчет за 2018 г. и проект на бюджет за финансовата 2019 г., които бяха приети единодушно.

Адвокат Янита Тончева, член на Контролния съвет на НБТ, представи проектно предложение на тема „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“.

Общото събрание на НБТ избра единодушно за нов член на Контролния съвет и за негов председател проф. Стоян Денчев, който понастоящем председател на Общото събрание на УНИБИТ и директор на Института по информация и сигурност.

След приключване на събранието, членовете на НБТ проведоха работна среща с министъра на туризма Николина Ангелкова, която запозна присъстващите с плановите дейности на министерството през 2019 г.