д-р Полина Карастоянова д-р Полина Карастоянова при провеждането на събитието
Източник и снимка: НБТ

Национален борд по туризъм проведе кръгла маса по проект „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“

Добро управление

Сдружение Национален борд по туризъм (НБТ) в партньорство с Министерство на туризма проведе кръгла маса на 23 юни 2020 г., от 13,00 ч. до 15,30 ч., в Мултимедиен център на БТА, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 49.

Събитието бе част от изпълнението на проект „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“.

Целта на събитието е бъдат представени на заинтересованите страни обобщение на резултатите от изпълнение на две от основните дейности по проекта, а именно:
• Дейност 1 Проучване на добри практики в държавите членки на Европейския съюз и региона на Балканите и изготвяне на анализ относно съществуващите модели на финансиране на националния туристически маркетинг и реклама;

• Дейност 2 Създаване на механизми и инструментариум за граждански мониторинг от страна на бизнеса и осъществяване на граждански мониторинг върху действията и политиките на държавата при разходване на средствата за национален маркетинг и реклама.

В дискусията участваха представители на държавната администрация, местната власт, академичната общност, неправителствени, професионални и синдикални организации.