сертификат БТПП сертификат за членство на НБТ в БТПП
Източник и снимка: НБТ

Национален борд по туризъм е Пряк член на Българската търговско-промишлена палата

Сдружение Национален борд по туризъм (НБТ) е вече Пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Това стана с решение на Изпълнителен съвет на БТПП, отразено в протокол No 134/6-2019 от 02.04.2019 г. Сертификатът за членството на НБТ е подписан от г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП.

Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.

С получения сертификат за Пряк член, НБТ става част от системата на следните международни организации:
Асоциация на световните търговски центрове (WTCA), Международна търговска камара-Париж (ICC), Международна организация на работодателите (IOE), Асоциация на европейските търговски палати (EuroChambers), Асоциация на Балканските палати (АВС), Бизнес съвет при ЧИС (BSEC BC), ЦЕФТА (CEFTA), Регионален съвет за сътрудничество (RCC), Централноевропейска инициатива (CEI), Международна търговска палата „Пътят на коприната“ (SRCIC).