UNWTO лого
Източник: НБТ

Национален борд по туризъм е член Световната организация по туризъм към ООН

Изпълнителният Съвет на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН (UNWTO) одобри за член кандидатурата на Сдружение Национален борд по туризъм (НБТ) на своята 108-ма сесия, проведена в Сан Себастиян, Испания, в периода 23-25 май 2018 г., което решение влиза в сила от м. юли 2018 г.

НБТ е представен в официалната страница на СОТ и към днешна дата е единствената българска организация от сектор Туризъм, която е член на СОТ – най-влиятелната световна организация в туристическия бранш.

Световната организация по туризъм е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водещата международна организация в областта на туризма. Създадена през 1975 г. с централа в Мадрид, Испания, в СОТ членуват 156 страни, 6 територии и над 500 членове.

Основните цели на СОТ са подпомагане на устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за икономически растеж и устойчиво развитие, и намаляване на негативното му влияние. Насърчава се прилагането на Глобалния етичен кодекс, образование и обучение в областта на туризма, като по този начин туризмът става част от инструментариума за постигане на „Целите на хилядолетието“ на ООН.

СОТ генерира познания за пазара, подкрепя конкурентни и устойчиви туристически политики и инструменти, насърчава образованието и обучението в областта на туризма и работи, за да превърне туризма в ефективен инструмент за развитие чрез проекти за техническа помощ в над 100 страни по света.