Велико Търново
Източник: БТА

Нараства броят на посетителите в музеите в област Велико Търново през 2023 г.

Броят на посетителите в музеите в област Велико Търново през 2023 г. е нараснал спрямо предходната 2022 г., съобщават от Териториално статистическо бюро – Север на Националния статистически институт (НСИ).

Към 31 декември 2023 г. в област Велико Търново функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 313 000 фондови единици и в сравнение с 2022 г. техния брой се увеличава с 0,4%, а цифровизираните фондови единици са 40,000.

Посещенията в музеите през изминалата година са 467,000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 25,5%. В дните със свободен вход са осъществени 17,4% от тях, което са равнява на 81,000 посетители. Регистрирано е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 56,4% спрямо предходната година, които достигат 174,000. Общият персонал на музеите през 2023 г. е 242 души, като броят му се увеличава с 8,9% в сравнение с 2022 г.