Източник и снимка: НСИ

Най-много румънски туристи са посетили България през юли 2023 г.

През юли 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 836.0 хил., или с 19.7% повече в сравнение с юли 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.9% (658.3 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 49.8% от общия брой чужди граждани и достига 914.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 24.6%, Германия – 19.7% и Полша – 10.6%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 са 709.9 хил., или 38.7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 266.4 хил., или 37.5% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция – 266.4 хил., Румъния – 224.9 хил., Украйна – 214.6 хил., Германия – 180.0 хил., Полша – 96.6 хил., Сърбия – 75.6 хил., Гърция – 72.5 хил., Чехия – 60.6 хил., Обединено Кралство – 59.8 хил., Франция – 41.5 хиляди.

През юли 2023 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 50.3%, следвани от посещенията с други цели – 43.9%, и със служебна цел – 5.8%.