Източники графика: НСИ

Най-много пътувания в чужбина на български граждани с цел екскурзия са в Гърция през октомври 2023 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2023 г. са 694.0 хил., или с 15.8% повече от октомври 2022 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 37.8%, и със служебна цел – 20.0%.

Най-много пътувания в чужбина на български граждани с цел екскурзия са направени в Гърция – 69.3 хиляди.