туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

Над 60% ръст на приходите от нощувки през януари 2023 г.

През януари 2023 г. в страната са функционирали 2 066 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с
59.3 хил. стаи и 121.7 хил. легла в тях. В сравнение с януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 21.4%, а броят на леглата в тях – с 18.4%.

Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през януари 2023 г. е 1 032.4 хил., или с 47.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 50.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През януари 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.9% от общия брой нощувки на чужди и 41.5% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.7% от нощувките на чужди и 30.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.4 и 28.0%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 г. се увеличава с 50.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 439.5 хиляди, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани – с 81.0%, така и при българските – с 39.3%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2023 г., са 296.7 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 142.8 хил. и са реализирали средно по 3.1 нощувки, като 75.8% от
тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2023 г. е 27.6%, като се увеличава с 5.3 процентни пункта в сравнение с януари 2022 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 40.1%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 25.4%, и с 1 и 2 звезди – 15.0%.

Приходите от нощувки през януари 2023 г. достигат 77.6 млн. лв., или с 60.1% повече в сравнение с януари 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 67.5%, така и от български граждани – с 53.8%.