туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Над 6% ръст на нощувките в местата за настаняване в България през март 2018 г.

Над 3% ръст на броя за местата за настаняване в България, 6% ръст на нощувките в тях и 13% ръст на приходите от тази дейност през март 2018 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През март 2018 г. в страната са функционирали 1 942 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.8 хил., а на леглата – 114.9 хиляди.

В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях – с 2.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г., е 832.9 хил., или с 6.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През март 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.9% от нощувките на чужди граждани и 32.4% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.9 и 30.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2018 г. се увеличава с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 400.4 хил., като е регистрирано увеличение с 5.2% при българите и с 3.9% при чужденците.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2018 г., са 274.2 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 126.2 хил., като 71.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2018 г. е 24.1%, като се увеличава с 0.5 процентни пункта в сравнение с март 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 33.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 24.2%, и с 1 и 2 звезди – 14.3%.

Приходите от нощувки през март 2018 г. достигат 44.9 млн. лв., или с 12.9% повече в сравнение с март 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 13.2%, така и от чужди граждани – с 12.5%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през март 2018 г. може да разгледате ТУК.