туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

Над 55% ръст на посещенията на чужденци в България през ноември 2021 г.

През ноември 2021 г. посещенията на чужденци в България са 439.5 хил., или с 55.2% повече в сравнение с ноември 2020 г., като транзитните преминавания са 55.1% (242.2 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 41.0%, или 180.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 42.2%, Гърция – 22.3% и Германия – 8.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 215.7 хил., или 49.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 117.4 хил., или 54.4% от посещенията от тази група.

През ноември 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели – 62.9%, с цел почивка и екскурзия – 21.1%, и със служебна цел – 16.0%.

През ноември 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 460.4 хил., или с 40.3% над регистрираните през ноември 2020 година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2021 г. се увеличава с 47.0% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 203.9 хил., като е регистрирано увеличение както при чуждите граждани – с 83.2%, така и при българските граждани – с 38.4%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2021 г., са 155.2 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 48.7 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки,
като 71.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.