туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Над 5% ръст на посещенията на чужденци в България през август 2018 г.

През август 2018 г. посещенията на чужденци в България са 2 240.2 хил., или с 5.4% повече в сравнение с август 2017 г., а пътуванията на български граждани в чужбина през август 2018 г. са 736.7 хил., или с 8.3% над регистрираните през същия месец предходната година.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През август 2018 г. посещенията на чужденци в България са 2 240.2 хил., или с 5.4% повече в сравнение с август 2017 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 12.9%, с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 5.8%, с цел почивка и екскурзия – с 4.2%. Транзитните преминавания през страната са 26.2% (586.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през август 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.3%, или с 5.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Словакия – с 25.0%, Нидерландия – с 21.5%, Франция – с 19.3%, Обединеното кралство – със 17.1%, Румъния – с 13.9%, Белгия – с 6.9%, Германия – с 4.4%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша – с 10.9%, Италия – с 6.3%, Австрия – с 5.9%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ Включва страните в Европа извън Европейския съюз. – с 6.2%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 33.2%.

През август 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 54.7%, следвани от посещенията с други цели – 38.0%, и със служебна цел – 7.3%.

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2018 г. са 736.7 хил., или с 8.3% над регистрираните през август 2017 г. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Турция – с 35.0%, Германия – с 13.9%, Франция – с 11.1%, Румъния – с 10.7%, Австрия – с 10.1%, Обединеното кралство – с 6.2%, бившата югославска република Македония – с 3.6%. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: САЩ – с 13.0%, Украйна – с 12.9%, Израел – с 3.3%, и други.

В сравнение с август 2017 г. e регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 18.8%, с цел почивка и екскурзия – с 9.6%, и с други цели – с 4.0%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2018 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия – 43.4%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.9%, и пътуванията със служебна цел – 13.7%.

През август 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 195.5 хил., Турция – 142.1 хил., бившата югославска република Македония – 53.6 хил., Германия – 47.1 хил., Румъния – 45.9 хил., Сърбия – 45.8 хил., Италия – 28.6 хил., Австрия – 21.3 хил., Обединеното кралство – 21.0 хил., Франция – 18.7 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през август 2018 г. може да разгледате ТУК.