туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

Над 47% ръст на посещенията на чужди граждани в България през февруари 2023 г.

През февруари 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 604.7 хил., или с 47.6% повече в сравнение с февруари 2022 година (фиг. 4). Регистрирано е
увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 34.6% (209.0 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

От общия брой чужди граждани, посетили България през февруари 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 42.5% и достига 256.8 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 37.6% и Гърция – 30.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 287.3 хил., или 47.5% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 124.9 хил., или 43.5% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през февруари 2023 г. са реализирали гражданите от: Турция – 124.9 хил., Румъния – 96.7 хил., Гърция – 77.0 хил., Украйна – 47.7 хил., Сърбия – 44.4 хил., Обединеното Кралство – 35.8 хил., Република Северна Македония – 27.0 хил., Израел – 16.4 хил., Германия – 15.1 хил., Италия – 13.6 хиляди.

През февруари 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 47.5%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 40.0%, и със служебна цел – 12.5%.