туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Над 4% ръст на посещенията на чужденци в България през септември 2018 г.

През септември 2018 г. посещенията на чужденци в България са 1 324.2 хил., или с 4.2% повече в сравнение със септември 2017 г., а пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил., или с 11.0% над регистрираните през предходната година.

През септември 2018 г. посещенията на чужденци в България са 1 324.2 хил., или с 4.2% повече в сравнение със септември 2017 г. Регистрирано е увеличение при пътуванията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 6.6%, и с цел почивка и екскурзия – с 5.8%, докато тези със служебна цел намаляват с 6.2%. Транзитните преминавания през страната са 25.7% (340.0 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

От общия брой чужденци, посетили България през септември 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.9%, или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 19.7%, Полша – със 17.8%, Франция – с 14.6%, Италия – с 3.9%, Румъния – с 3.2%, Германия – с 2.7%, Австрия – с 2.4%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чешката република – с 20.7%, Белгия – с 10.9%, Гърция – с 2.6%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ – с 4.1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 32.5%.

През септември 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 46.6%, следвани от посещенията с други цели – 39.2%, и със служебна цел – 14.2%.

Най-много посещения в България през септември 2018 г. са реализирали гражданите от: Германия – 184.0 хил., Румъния – 163.1 хил., Турция – 157.6 хил., Гърция – 97.0 хил., Полша – 71.5 хил., Сърбия – 58.0 хил., Обединеното кралство – 53.9 хил., Украйна – 49.7 хил., Руската федерация – 47.1 хил., Франция – 45.9 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил., или с 11.0% над регистрираните през септември 2017 г. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Турция – с 31.9%, Румъния – с 14.8%, Сърбия – с 12.8%, Германия – с 6.9%, Гърция – с 5.9%, бившата югославска република Македония – с 2.4%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Унгария – с 8.7%, Португалия – със 7.6%, Кипър – с 2.2%, Украйна – с 1.9%, и други.

В сравнение със септември 2017 г. e регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия – с 13.4%, със служебна цел – с 11.1%, и с други цели – с 9.1%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 34.9%, и пътуванията със служебна цел – 20.6%.

През септември 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 156.2 хил., Турция – 152.6 хил., Сърбия – 47.4 хил., Румъния – 45.5 хил., Германия – 41.4 хил., бившата югославска република Македония – 33.4 хил., Австрия – 19.9 хил., Обединеното кралство – 16.5 хил., Италия – 15.9 хил., Франция – 14.6 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през септември 2018 г. може да разгледате ТУК.