Златни пясъци
Снимка: Златни пясъци АДИзточник: НСИ

Над 37 млн. лв. приход от нощувки в област Варна през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Варна са функционирали 306 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 23.0 хил., а на леглата – 53.2 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.3%, а броят на леглата в тях – с 10.7%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2022 г., е 552.0 хиляди. Българските граждани са реализирали 97.3 хил. нощувки, а чуждите – 454.7 хиляди.

През юни 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 82.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.9% от нощувките на български граждани и 11.1% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 24.0 и 6.8%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през юни 2022 г. достига 131.3 хиляди. От всички пренощували лица 71.4% са чужденци, като 81.3% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.9 нощувки.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 46.3% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.7.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през юни 2022 г. е 34.7%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 42.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 11.6 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при хотелите с 4 и 5 звезди – с 14.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юни 2022 г. в област Варна достигат 37.7 млн. лв., като 31.7 млн. лв. са от чужди граждани, а 6.0 млн. лв. – от български граждани.