туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Над 3% ръст на нощувките в България през декември 2017 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 833.3 хил., или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През декември 2017 г. в страната са функционирали 1 946 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.5 хил., а на леглата – 116.6 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.4%, а на леглата в тях намалява с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 833.3 хил., или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 6.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През декември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.0% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.9% от нощувките на чужди граждани и 30.4% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.8 и 30.6%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2017 г. се увеличава с 2.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 430.4 хил., като е регистрирано увеличение с 11.1% при чужденците и намаление с 0.1% при българите.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2017 г., са 313.7 хил. и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Чуждите граждани са 116.7 хил., като 71.3% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2017 г. е 24.1%, като се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с декември 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 32.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 23.9%, и с 1 и 2 звезди – 15.7%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата за настаняване през декември 2017 година може да разгледате ТУК.