туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Над 20% ръст на нощувките в местата за настаняване в България през май 2018 г.

Над 2% ръст на броя за местата за настаняване в България, 20% ръст на нощувките в тях и над 27% ръст на приходите от тази дейност през май 2018 г., спрямо същия месец предходната година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През май 2018 г. в страната са функционирали 2 345 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 107.1 хил., а на леглата – 233.8 хиляди.

В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.7%, а на леглата в тях – с 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 1.5718 млн., или с 20.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 26.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През май 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.7% от нощувките на чужди граждани и 32.4% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.3 и 32.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2018 г. се увеличава с 15.6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 582 хил., като е регистрирано увеличение с 28.7% при чужденците и с 4.6% при българите.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2018 г., са 286.2 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Чуждите граждани са 295.8 хил., като 76.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2018 г. е 23.6%, като се увеличава с 2.5 процентни пункта в сравнение с май 2017 година.

Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 31.%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 18.5%, и с 1 и 2 звезди – 14.3%.

Приходите от нощувки през май 2018 г. достигат 78.3 млн. лв., или с 27.2% повече в сравнение с май 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 37.6%, така и от български граждани – със 7.0%

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през май 2018 г. може да разгледате ТУК