туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Над 2% ръст на нощувките в местата за настаняване в България през август 2018 г.

През август 2018 г. в страната са функционирали 3 229 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 137.7 хил., а на леглата – 320.7 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.7%, а леглата в тях – с 2.4%.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 6 080.4 хил., или с 2.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През август 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 63.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 26.1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.6% от нощувките на чужди граждани и 27.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване те са съответно 8.7 и 46.7%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2018 г. се увеличава с 4.9% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 1 317.8 хил., като е регистрирано увеличение с 5.9% при чужденците и с 3.3% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2018 г., са 510.2 хил. и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Чуждите граждани са 807.6 хил., като 63.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2018 г. е 61.5%, като намалява с 0.8 процентни пункта в сравнение с август 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 74.7%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 62.1%, и с 1 и 2 звезди – 40.7%.

Приходите от нощувки през август 2018 г. достигат 348.0 млн. лв., или със 7.5% повече в сравнение с август 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 9.0%, така и от чужди граждани – със 7.2%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през август 2018 г. може да разгледате ТУК