туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

Над 15% ръст на посещенията на чужденци в България през февруари 2024 г.

През февруари 2024 г. посещенията на чужди граждани в България са 698.9 хил., или с 15.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели – почивка и екскурзия, служебна и други цели. Транзитните преминавания през страната са 31.5% (220.0 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 46.2% от общия брой чужди граждани и достига 322.7 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 43.3%, и Гърция – 26.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 312.5 хил., или 44.7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 145.0 хил., или 46.4% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция – 145.0 хил., Румъния – 139.7 хил., Гърция – 84.0 хил., Сърбия – 53.1 хил., Украйна – 45.2 хил., Обединено кралство – 35.9 хил., Република Северна Македония – 25.9 хил., Германия – 18.4 хил., Италия – 14.0 хил., Полша – 12.1 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели – 47.2%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 39.1%, и със служебна цел – 13.7%.