София

Над 1200 са регистрираните екскурзоводи в България

21 февруари е Международният ден на екскурзовода.

Регистрираните екскурзоводи са над 1200 в България, показват данните на Министерството на туризма.

Министърът на туризма доц. д-р Стела Балтова поздравява всички български екскурзоводи, като им пожелава да бъдат „здрави, винаги естествено усмихнати, да имат много доволни туристи и да продължават да бъдат най-добрите посланици на страната ни пред света“.

Професията „Екскурзовод“ може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в наредба към Закона за туризма. Лицето трябва да има екскурзоводска правоспособност и да е вписано в списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър.

Професията е любопитна, желана, модерна и е добра инвестиция. Развива общата култура и създава нови умения. Тя дава възможност да се надгражда, защото в тази дейност винаги има какво още да се учи.

Екскурзоводът не може да бъде случаен човек, който просто знае чужд език. Той е ерудирана и широко скроена личност. Затова са нужни добра подготовка, езикови умения за организация и общуване с хората. Екскурзоводът трябва добре да познава историята и географията на страната. Той има най-тесен контакт с туристите. Качеството на работата им е с пряко отношение към създаването на устойчив интерес към България.