туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Над 12% ръст на посещенията на чужденци в България през декември 2017 г.

През декември 2017 г. посещенията на чужденци в България са 596.1 хил. или с 12.2% повече в сравнение с декември 2016 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 13.3%, с цел почивка и екскурзия – с 12.3%, и със служебна цел – с 9.7%. Транзитните преминавания през страната са 23.3% (138.9 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през декември 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 55.8%, или с 13.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Италия – с 32.7%, Германия – с 18.7%, Обединеното кралство – с 15.4%, Гърция – с 15.1%, Румъния – с 4.2%, и други.

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Хърватия – с 21.2%, Испания – с 12.7%, Чешката република – с 0.6%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 – с 10.0%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция – с 13.5%.

През декември 2017 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 46.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 35.1%, и със служебна цел – 18.5%.

Най-много посещения в България през декември 2017 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 126.1 хил., Гърция – 108.3 хил., Турция – 94.8 хил., бившата югославска република Македония – 45.1 хил., Сърбия – 43.9 хил., Германия – 20.5 хил., Украйна – 15.5 хил., Израел – 10.9 хил., Обединеното кралство – 10.4 хил., Италия – 10.3 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2017 г. са 459.2 хил. или с 15.6% над регистрираните през декември 2016 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Турция – с 18.6%, Сърбия – със 17.3%, Гърция – с 14.7%, Румъния – с 10.8%, Австрия – с 10.4%, бившата югославска република Македония – с 10.0%, Германия – с 8.5%, Италия – с 6.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация – с 32.5%, Украйна – с 22.3%, Швейцария – с 20.0%, и други.

В сравнение с декември 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия – с 42.2%, със служебна цел – с 11.4%, и с други цели – с 6.3%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в
чужбина през декември 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 27.6%, и пътуванията със служебна цел – 23.3%.

През декември 2017 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 103.4 хил., Гърция – 86.7 хил., Германия – 39.2 хил., Сърбия – 32.8 хил., Румъния – 32.2 хил., бившата югославска република Македония – 30.5 хил., Италия – 17.1 хил., Австрия – 15.2 хил., Испания – 11.1 хил., Обединеното кралство – 10.2 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България през декември 2017 година може да разгледате ТУК.