туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Над 1% спад на нощувките в местата за настаняване в България през юли 2018 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 5.9453 млн., или с 1.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През юли 2018 г. в страната са функционирали 3 206 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 136.4 хил., а на леглата – 312.8 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.0%, а леглата в тях намаляват с 2.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 5 945.3 хил., или с 1.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 5.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юли 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 62.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 24.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.4% от нощувките на чужди граждани и 26.4% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.4 и 49.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2018 г. се увеличава с 1.1% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 1 233.3 хил., като е регистрирано увеличение с 4.0% при чужденците и намаление с 3.7% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2018 г., са 439.9 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 793.4 хил., като 63.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2018 г. е 61.8%, като намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с юли 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 75.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 61.9%, и с 1 и 2 звезди – 41.3%.

Приходите от нощувки през юли 2018 г. достигат 336.1 млн. лв., или с 6.0% повече в сравнение с юли 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 6.5%, така и от български граждани – с 3.9%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през юли 2018 г. може да разгледате ТУК