ресторант Кактус ресторант Кактус
Източник: БТА

МУЗИКАУТОР постигна 41% ръст на авторските възнаграждения за музиката в туристически и търговски обекти

За втора поредна година организацията на автори и композитори МУЗИКАУТОР постига рекорден ръст на събраните авторски възнаграждения от сектора на търговията и туризма. През 2023 година те са в размер на 2 341 989 лв., а ръстът спрямо предходната година е 41%.

По-добрите резултати се дължат на комплексния подход при лицензирането на туристически и търговски обекти, в това число на улеснените процедури и възможността за електронно подписване на договори. Заедно с това собствениците на такива обекти могат да се възползват от редица отстъпки – браншови, за населено място, за обем, а до 28 февруари целогодишните обекти получават и 10% отстъпка за авансово плащане.

През изминалата година МУЗИКАУТОР реализира широка информационна и маркетингова кампания с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Нейната цел бе да повиши информираността сред собствениците на търговски и туристически обекти за задълженията им да спазват Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), както и да популяризира съвместната услуга на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН MusicPro, чрез която те получават лицензи едновременно и за авторските, и за сродните права. Заедно с това бяха проведени и 10 обучения на общинската администрация в по-големите градове в България, чиито инспекторати имат правомощия и осъществяват контрол за спазването на ЗАПСП от туристическите и търговските обекти на тяхната територия.

Усилията на МУЗИКАУТОР са насочени към подобряване на заплащането на авторския труд на композитори, автори на текстове и представляващите ги музикални издатели, като това е един от основните инструменти за подкрепа и развитие на музикалния бизнес и на културата като цяло. През м. март тази година организацията предстои да публикува своя годишен отчет, в който ще бъде поместена информация за всички сектори, както и за инициативите и кампаниите на МУЗИКАУТОР през 2023 година.