плаж МТ
Източник и снимка: МТ

МТ обяви 5 нови тръжни процедури за плажове под наем в периода 6-10.03.2023 г.

В периода 06-10.03.2023 г. Министерство на туризма обяви пет процедури за отдаване под наем на морски плажове, както следва:

Обявен на 06.03.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кабакум – юг“, находящ се в община Варна, област Варна. Търгът ще се проведе на 11.04.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 06.03.2023 г. до 17:00 часа на 04.04.2023 г. включително.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. на 06.03.2023 г. до 17:00 часа на 04.04.2023 г. включително.

Обявен на 06.03.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кабакум – централен“, находящ се в община Варна, област Варна. Търгът ще се проведе на 11.04.2023 г. от 15.00 часа в сградата на Министерството на туризма.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 06.03.2023 г. до 17:00 часа на 04.04.2023 г. включително.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 06.03.2023 г. до 17:00 часа на 04.04.2023 г. включително.

Обявен на 07.03.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Созопол – запад 1″, морски плаж „Созопол – запад 2″ и морски плаж „Созопол – запад 3″, находящи се в община Созопол, област Бургас. Търгът ще се проведе на 12.04.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 07.03.2023 г. до 17:00 часа на 05.04.2023 г. включително.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен от 9:00 часа на 07.03.2023 г. до 17:00 часа на 05.04.2023 г. включително.

Обявен на 07.03.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Василико“, находящ се в община Царево, област Бургас. Търгът ще се проведе на 12.04.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 07.03.2023 г. до 17:00 часа на 05.04.2023 г. включително.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 07.03.2023 г. до 17:00 часа на 05.04.2023 г. включително.

Обявен на 08.03.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на отделена част от морски плаж „Сарафово – юг“, находящ се в община Бургас, област Бургас. Търгът ще се проведе на 13.04.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на туризма.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 08.03.2023 г. до 17:00 часа на 06.04.2023 г. включително.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. на 08.03.2023 г. до 17:00 часа на 06.04.2023 г. включително.