Източник и снимка: МТ

МТ и АУРХБ подписаха споразумение

Министерството на туризма ще подпомогне финансово провеждането на 28 кулинарни състезания, конференции и обучения във всички области на страната. По този начин ще се даде възможност за изява на младите хора от професионалните гимназии по туризъм и ще се улеснят контактите им с работодателите, за да останат да работят в България след завършване на образованието си.

Министерството на туризма ще стартира и Пилотна програма с работодатели, които да подкрепят обучението на младите кадри.

„Това е политика, която е изключително важна за развитието на сектора. Работата на правителството е да я подкрепи“, заяви министър Зарица Динкова.

Предстои да бъде организирана и среща с министъра на образованието проф. Галин Цоков, за бъдат уточнени готвените промени в списъка на професиите за професионално образование и обучение във връзка със Закона за професионалното образование и Плана за възстановяване и устойчивост. С готвените промени ще се измени цялата документация на специализираните училища, държавния стандарт, Националния изпитен стандарт, учебните програми и планове. Обмислят се идеи за гъвкавост на стажовете и възможността учениците да се обучават чрез работа през лятото, което ще улесни началното им кариерно развитие и ще подпомогне сериозно бизнеса.

Издигането на престижа на професиите в областта на туризма сред младите хора, както и насърчаването на дуалното образование в средните професионални училища са основните приоритети, залегнали в подписаното на 7 юли споразумение от министър Зарица Динкова и председателя на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България (АУРХБ) – Малинка Маринова.

Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България е организация, която представлява 58 професионални гимназии по туризъм и средни училища. Тя е ключов партньор на Министерството на туризма и работи активно за развитието на качеството на обучение и неговото практическо приложение в сферата на ресторантьорството и хотелиерството.