статистика
Източник и снимка: МТ

МТ дигитализира статистическите данни в туризма

Министерство на туризма изпълни още една от заложените приоритетни задачи за деветия служебен кабинет, а именно – дигитализация на статистическите данни в туризма и обновяване на институционалната страницата с ново пространство за статистика и анализи.

Данните и информацията винаги са били изключително важни за планирането и развитието на един толкова динамично развиващ се сектор като туризма. Нашата цел беше визуализирането на данните в туризма по начин, който е удобен и лесен за разбиране, чрез използване на интерактивни графики и дигитална карта на България. Ценната информация, получена от представените нагледно данни, ще помогне на заинтересованите страни да взимат решения, базирани на данни. Използвали сме набор от ключови показатели, които са практични и достъпни, като планираме да надграждаме върху тях, съобщиха от МТ.

В новия раздел „Статистика и анализи“ в интерактивен формат са представени данни за летен сезон 2022 г. и текущи данни за зимен сезон 2022/2023 г., което включва:

Брой регистрации на туристи от основни пазари по месеци – сравнение със същите месеци от предходния зимен и летен сезон и с последния зимен и летен сезон преди пандемията от COVID-19;
Данни за предпочитаните дестинации от туристи от основни пазари;
Данни за възрастовата структура на туристите от основни пазари;
Данни по категория за място за настаняване от основни пазари за летния сезон;
Данни за броя на нощувките и приходите от нощувки за летния сезон.
Данните за летен сезон 2022 г. са представени с инфографики, дигитална карта и информационно табло /dashboard/. Текущите данни за зимния сезон 2022/2023 г. са представени към момента чрез инфографики, като след обобщения на окончателните данни предстои изработване на информационно табло /dashboard/ и дигитална карта с резултатите за сезона.