туристическо лого на България туристическо лого на България
Източник и снимка: Министерство на туризма

Министерството на туризма заличава от регистъра 5 туристически сдружения

Министерството на туризма заличава 5 туристически сдружения от Националния туристически регистър (НТР).

Причината е, че не са подали задължителна декларация, съдържаща списък на действащи брой членове, информация за платения от тях членски внос за предходната година и доказателства за редовна организационна дейност, съгласно устава на сдружението. Според Закона за туризма организациите са задължени да предоставят тези данни всяка година до края на месец май.

През миналата година министерството започна процедура по заличаване на 37 туристически сдружения от НТР, които не са изпълнили законовите си задължения за предоставяне на декларации. Всички те бяха информирани за началото на процедурата, като след уведомяването имаха срок да изпратят декларациите си.

Някои от организациите успяха да предадат изискваните по закон документи, другите ще бъдат поетапно заличени от НТР и ще им бъде отнето издаденото от ведомството удостоверение.

При заличаване на сдруженията имената им няма да бъдат премахнати от НТР, но ще бъде вписана информация за заличаването им, за да е достъпна и видима за всички потребители.