министерство на туризма
Източник и снимка: МТ

Министерството на туризма утвърди указания и отвори за кандидатстване схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ на стойност до 30 млн. лева за сектор туризъм

Министерството на туризма утвърди Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по СХЕМА BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.

Указанията и правилата са публикувани в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Схемата вече е отворена за кандидатстване – от 19.11.2021.

За да кандидатствате по схемата, както и да се запознаете с указанията, можете да го направите ТУК не по-късно от 16:30 ч. на 29.11.2021 г.