правоспособен екскурзовод

Министерството на туризма раздава идентификационни карти на правоспособните екскурзоводи

От 3 април започна раздаването на идентификационни карти на правоспособните екскурзоводи. Министерството на туризма започна раздаването на идентификационни карти на правоспособните екскурзоводи. Вече 350 човека получиха своите документи. Право на идентификационна карта имат лицата, които са вписани в списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър. Регистрираните екскурзоводи в България са над 1200 според базата данни на Министерството на туризма.

Професията екскурзовод може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в специализираната наредба към Закона за туризма. Лицето трябва да има екскурзоводска правоспособност и да е вписано в списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър.

Фигурата на екскурзовода е от изключителна важност за устойчивото развитие на цялата туристическа индустрия. Качеството на работата им има пряко отношение към формирането на траен интерес към България. От труда и компетентността на екскурзовода до голяма степен зависи представата на туристите за страната ни и дали ще поискат да я посетят отново. Природните и културните забележителности оживяват именно чрез знанията, уменията и способността на тези хора за жив и увлекателен контакт с посетителите.