National Board of Tourism

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Черноморско крайбрежие

Черноморско крайбрежие

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проекта на Закон изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК).

В хода на общественото обсъждане ще се приемат мнения и становища, които ще бъдат отразени в законопроекта.

Предложените изменения и допълнения в ЗИД на ЗУЧК са насочени към цялостното и по-пълно уреждане и регулиране на обществените отношения в областта на поддържането и управлението на морските плажове.

Основните цели на Проекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) са:

Публикуваният Проекта на Закон за изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК) може да прочетете ТУК.

Предложения може да се изпращат до 29 септември 2017 г. на следния електронен адрес: m.uzunova@tourism.government.bg

Exit mobile version