плаж на Златни пясъци Черноморски плаж
Снимка: Юлиана НиколоваИзточник: Министерство на туризма

Министерството на туризма предприема всички мерки, за да гарантира нормалното протичане на Летен сезон 2017

Провеждаме процедурите за концесии и наем на морски плажове, за да гарантираме безпроблемното протичане на Лято 2017, както и да обезпечим договорените ръстове с големите чуждестранни туроператори. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на брифинг в Министерството на туризма на 9 януари 2017 г.

„Към момента са изтекли или изтичат договорите за наем или концесия на 34 морски плажове. Нашата основна цел е да осигурим стопани за тях, в противен случай някои от най-посещаваните плажни ивици могат да останат неохраняеми за следващото лято“, каза министър Ангелкова. Тя подчерта, че всички изисквания за провеждането на тези процедури са описани в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за концесиите и стриктно се спазват от назначените комисии. Членовете им подписват декларации за конфиденциалност и нямат право да изнасят данни за процедурата или участниците в нея, до приключването й. „Това са изискванията в сега действащия Закон за устройството на Черноморското крайбрежие и ние сме длъжни да ги спазваме“, подчерта тя.

„Първите 8 процедури за отдаване на концесия на морски плажове са стартирани с решение на Министерски съвет още в началото на ноември“, посочи Николина Ангелкова. Тя разясни, че се подготвя обявяването на още 6 процедури за отдаване на концесия и са стартирани процедури за отдаване под наем на други плажни ивици, които остават без стопанин. „Част от тези процедури ще приключат в мандата на служебния кабинет, но трябва да стартират навреме, защото в противен случай рискуваме летния сезон“, допълни министърът на туризма.

В отговор на журналистически въпрос, министърът на туризма коментира, че тя не участва в концесионните процедури, както и че категорично не се намесва в работата на комисиите. В техния състав има представители на министерствата на туризма, вътрешните работи, финансите и на специализираната администрация на Министерския съвет.

Министър Ангелкова разясни, че решенията в комисиите се взимат с 2/3 мнозинство, като протоколите за тяхната работа са изготвени в три-дневен срок, съгласно закона. Тя добави още, че съгласувателната процедура на решенията вече е в процес и, че се очаква в следващите дни да бъдат внесени за разглеждане от Министерски съвет. Относно инвеститорския интерес към обявените концесии, министърът информира, че за някои от плажовете има само по 1 кандидат, но за други подалите оферти са между два и девет участника.