зелен сертификат
Снимка: МЗИзточник: МТ

Министерството на туризма актуализира указанията за местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредната епидемична обстановка

Министерството на туризма публикува на сайта си актуализиран вариант на указанията за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в България.

В актуализирания документ подробно са описани всички изисквания към персонала и правилата, които трябва да се спазват с цел осигуряване на безопасност и сигурност за гостите в обекта. Включено е и изискването за медицински документ, който да удостоверява наличието на антитела срещу SARS-CoV-2, на чиято база може да бъде издаден т. нар. „зелен сертификат“ по Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № Т-РД-04-22/17.11.2021 на министъра на здравеопазването.

Ето актуалните Указания – Версия 16 за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с Covid-19 в България.